Må borgere ringe til statslige myndigheder?

Det er umuligt at ringe til en del statslig styrelser

Efter forvaltningsloven skal borgeren have den vejledning, der passer bedst til vedkommende. Det står i forvaltningslovens § 7, stk. 1. Både Ombudsmanden og Vejledningen til Forvaltningsloven fastslår, at myndigheden skal skønne over, hvilken form vejledningen skal have, tilpasset den enkelte borgers væremåde og behov.

Se her:(Vejledning til Forvaltningsloven, punkt 29

“29. For alle forvaltningsmyndigheder gælder der en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden for de sagsområder, der varetages af myndigheden. Vejledningen bør ydes i den eller de former, der findes at give den bedste virkning over for borgerne, f.eks. en generel skriftlig vejledning i en publikation, individuel skriftlig vejledning i et brev til den berørte borger eller individuel mundtlig, herunder telefonisk vejledning.

Vejledningens form og omfang vil i øvrigt afhænge af en konkret vurdering af den enkelte borgers behov og forudsætninger på det pågældende område. Der bør efter omstændighederne også vejledes om, at der kan ydes supplerende individuel vejledning, hvis den pågældende ønsker det.”

 

 

 

 

Billede af "moderne" teefon med telefonrør og tastatur. Røret i hånden

Telefonen som opringningsredskab

I “Javel, hr. Minister” giver vores hovedperson, politikeren en præmie til Englands mest effektive hospital. Efter overrækkelsen spørger han hospitalsdirektøren om de kommende udfordringer.

Vi har et problem: 12 % af alle danskere kan ikke klage til den offentlige forvaltning

Almindelige leksikonartikler viser at omkring 10 % af den danske voksne befolkning er ude af stand til at henvende sig per mail til en offentlig myndighed, De er “funktionelle analfabeter“.

De kan næppe orientere sig skriftligt, og de får ingen passende vejledning. Prøver en sådan dansker at ringe til en offentlig styrelse, vil vedkommende normalt blive afvist. Det er et markant problem indenfor statslige myndigheder, inklusive ankenævn.

Telefoniske henvendelser modtages ganske enkelt ikke.

 

Min sag om spamklage: YouSee, Datatilsynet: “Det er ikke mit bord”

For mig ser det ud, som om der eksisterer tjenester, borgerne kan anmelde til, hvis de føler sig tilspammet af aggressive sælgere fra fx call-centre.

Tjenesterne er anonyme. Jeg har desværre personligt oplevet, at folk lægger på, når jeg ringer dem op, og jeg har intet at sælge.

I den forbindelse har jeg prøvet at henvende mig til YouSee. Det tog en time at finde frem til, hvem jeg skulle sende en mail til, for telefonomstilling til sådanne folk findes jo ikke. Det er jo et telefonselskab, ikke?

Jeg sendte en mail og blev ringet op. Nu forventer jeg en af dagene en mail fra YouSee, hvor de forklarer, at det ikke er deres ansvar. (Det er ikke mit bord)

Hvad Datatilsynet angår, er den egentlige omstilling forlængst afskaffet. Man kan få lov til at tale med en ansat sød medarbejderske, og det har jeg også fået. Hun kunne ikke viderestille, men jeg kunne blive ringet op af en, der kunne tale med mig om sagen. Hun gjorde mig opmærksom på, at så længe jeg ikke kendte den dataansvarlige for tjenesten, vil Datatilsynet ikke kunne stille noget op. (Det er ikke mit bord) .Måske kunne jeg kontakte Forbrugerombudsmanden, der jo tager sig af spamklager.

Fin idé, tænkte jeg og ringede til Forbrugerombudsmandens omstilling. Her fik jeg at vide, at jeg skulle sende en mail til deres spamklagetjeneste på linje med alle de andre 100.000 spamklager, de modtager daglig. Men, indvendte jeg til Omstillingsdamen, der jo kender ordet “desværre” at det ikke kunne lade sig gøre. Dog fik jeg presset hende til at stille mig om til en, der ikke svarede. Så nu er der ikke andet for end at sende en mail til forbrugerombudsmandens spamklagekontor. Hvad mon de svarer på mailen? (Det er ikke mit bord?)

 

Min indvending er ikke undtagelsesløs. Du kan ringe til Ankestyrelsen, Ombudsmanden, Udbetaling Danmark, Socialstyrelsen, VISO. . Men det er svært at få rådgivning eller hjælp, hvis du ikke har en sag i forvejen. Det gælder STAR (beskæftigelse)

 

Hvad skal den dårligt læsende/skrivende stille op?

Tænk lidt på historien ovenfor. Hvad nu, hvis en person med svage læse- og skriveevner skulle opleve det samme som jeg? Vedkommende har ikke en chance. Og hvis du ikke hører til de bedst læsende og skrivende, er du så selv ude om det?

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *