Måned: februar 2024

Street Art Pige skriver på mur så Peace bliver til Please ved at sætte L mellem P og E og ændre Ctil S

FN’s Flygtningekonvention

    FNs Flygtningekonvention       Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4)     (Flygtningekonventionen) Ved kgl. resolution af 17. november 1952 har Danmark ratificeret ovennævnte konvention, hvis tekst lyder som følger:     KONVENTION OM FLYGTNINGES RETSSTILLING    …