Kategori: Leksikon

Street Art Pige skriver på mur så Peace bliver til Please ved at sætte L mellem P og E og ændre Ctil S

FN’s Flygtningekonvention

    FNs Flygtningekonvention       Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4)     (Flygtningekonventionen) Ved kgl. resolution af 17. november 1952 har Danmark ratificeret ovennævnte konvention, hvis tekst lyder som følger:     KONVENTION OM FLYGTNINGES RETSSTILLING    …

Barn sidder på jorden med en bamse ved siden af

Bisidder til børn, partsrepræsentant, inhabilitet

Plejeforældre kan ikke være være bisiddere  i deres plejebørns sag,   ( Connie Bronnée) “Det er børnene selv der bestemmer bisidder, men der bør være tungtvejende grunde til at det kan være pl fam netop for at undgå loyalitetskonflikt i barnet” Lovbestemmelser Barnets Lov: § 6. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt…

Blyant og udfyldning med bekræftelse eller forkastelse (grønt v og rødt eks)

Partshøring –

Ombudsmandens tekst, hentet 23. november 2023   Når en myndighed skal afgøre en sag, skal sagens parter ofte have mulighed for at fremkomme med en udtalelse, før sagen afgøres. Myndighedernes pligt til på eget initiativ at partshøre er ikke blot en ret for borgeren, men er også af betydning for tilliden til den offentlige forvaltning. Samtidig er partshøring en nødvendig…

§

Ombudsmandens myndighedsguide om Vejledningspligt

  af Gitte Eisenreich 2018   Ombudsmandens myndighedsguie om vejledningsspligt Vejledning overblik #5 fra : https://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/vejledningspligt/ 1. Du er her: 2. Forside 3. Myndighedsguiden 4. Generel forvaltningsret 5. Vejledning Formålet med myndighedernes vejledningspligt er at imødekomme borgernes informationsbehov og undgå, at borgerne på grund af fejl, uvidenhed eller misforståelser udsættes for retstab. Myndighederne skal således i nødvendigt omfang yde vejledning…

Grumset gryde med pærevælling (alletiders kogebog)

Pressen og dårligt sprog som invasiv art: Væk med “personfølsomme data”

Sig efter mig: “Persondata”  om alle data, der kan henføres til personer, og “Følsomme persondata”om diskriminerende oplysninger,  helbredsoplysninger og oplysninger om straf og kriminalitet, der kan henføres til personer. Dårligt sprog: Pærevælling   Journalister og andre halvstuderede røvere har bemægtiget sig sproget. Og hvad de ikke altid lige har forstået, bliver så til det, der kommunikeres. Det bliver til horder…

Spor og sne

Justitsministeriets Vejledning om Forvaltningsloven

Du kan downloade Vejledning om forvaltningsloven her: (pdf) VejledningOMForvaltningslovenJustitsm VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet Yderligere oplysningerVis/skjul Yderligere oplysninger Vejledning om forvaltningsloven   Punkt Side I. INDLEDNING. 1 – 4 5 II. LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE. 5 – 11 7 Hvilke myndigheder omfattes af loven? 5 – 9 7 Hvilke sager omfattes af loven? 10 – 11 8 III. REGLERNE OM INHABILITET.…

Billede af bygningerne på Gl. Torv i København, hvor Folketingets Ombudsmandens kontorer er beliggende

Ombudsmanden om retssikkerhed ved socialt bedrageri

  Ombudsmanden om Socialt Bedrageri   Nedenstående artikel er hentet fra Ombudsmandens Hjemmeside 11. maj 2023 Teksten er uforandret, men fremhævninger og fodnoter er indføjet af Mikael Hertig Ombudsmandens artikel er fra 2012-2013, men skønnes ikke at være forældet.   Artiklens tekst: ” I 2012 og 2013 har bekæmpelse af socialt bedrageri fyldt en del i medierne og i myndighedernes…

sten i vand

Funktionsevnemetoden. Skema og håndbog

Funktionsevne: skema og håndbog Navnlig i sager om sygedagpenge, pension, kontanthjælp, ressourceforløb og revalidering bør metoden have været anvendt og skemaet være udfyldt. Dele af det kan genbriges til udfyldelse af skemaet “Forberedelse til møde i Rehabiliteringsteamet, første del.”   Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne-metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag…

sten i vand

Børnefaglig Undersøgelse BFU

Artiklen er oprettet af Mikael Hertig 26. marts 2023 Socialstyrelsen skriver. Læs fodnoterne ved at klikke på dem     Serviceloven § 50: § 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en…

Billede af leksikonbind på en reol

Leksikon – under opbygning

Forvaltningsretligt leksikon     Et leksikon er mere end fakta Videnskab producerer svar på spørgsmål. Der er intet fundamentalt objektivitetsbegreb, selv om virkeligheden har svaret pænt. på det stillede spørgsmål. Metoden er fundamentalt påvirkeligt af interessen bag. Det handler, når der produceres viden, mest af alt om åbenhed med metoden, hæderlighed og dokumentation. Her kommer med henvisninger under de almindelige…