Kategori: Sonderborg Kommune

Tilbagebetaling af Boligindskudslån: Sønderborg Kommunes ulovlige praksis skudt ned

Ulovlig praksis i Sønderborg Kommune   Ankestyrelsen giver en borger medhold i, at kommunens praksis med  pr. automatik at påbegynde afdrag på boligindskudslån Grunden er, at der altid  skal foretages en ny trangsvurdering. Men det gør den ikke. Den vil have pengene hjem i kassen. Kommunen Ankestyrelsen giver Mikael Hertig medhold i, at kommunen altid skal foretage en ny trangsvurderring…

En sønder(borg)lemmende historie

  Denne artikel er tillempet en slags “videnskabelig” form. Til forskel fra rigtige videnskabelige artikler er der fyldt op med til tider lange citater. Det skyldes det hensyn, at  den kreds, artiklen er rettet imod, ingen adgang har til videnskabelige institutioners biblioteker. Dermed har læseren ingen god mulighed for i første omgang at checke de henvisninger og informationer. Det er…

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Byrådssekretariatet svarer Hertig

Byrådssekretariatet svarer – ikke borgmesteren – således:   Her har du byrådssekretariatets udtalelse ” Byrådssekretariatet skriver: (læs MH’s kommentarer ved at klikke på linkene) (svaret her er plukket fra Sønderborg Nyt og ikke til mig)   Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden…

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Spørgsmål til Ombudsmanden

  Jeg har 31. marts sendt dette spørgsmål til Folketingets Ombudsmand. Se de andre artikler om berigtigelse. https://www.hjemmel.com/meddelelsen-borgerne-i-sonderborg-ikke-ma-fa    https://www.hjemmel.com/borgmester-lauritzens-svar-pa-hertigs-sporgsmal Man må regne med, at der nok tidligst kommer et svat til efteråret.     Jeg har fulgt op på den juridiske side af sagen om berigtigelse ved at skrive således til Folketingets Ombudsmanden Folketingets Ombudsmand Gl. Torv København K sendes…

Officielt portrætfoto af Erik Lauritzen

Meddelelsen borgerne i Sønderborg ikke må få

Sønderborg, 31. marts 2021     Kære borgmester Erik Lauritzen! Her har du vejledningen, borgeren ikke må få: ” Berigtigelse   Sønderborg Kommune har pligt til, at alle afgørelser træffes på ert sandfærdigt grundlag. Detrfor har både du og forvaltningen en fælles interesse i, at forkerte eller falske oplysninger rettes til rigtige og sande.. Fremgangsmåden, hvor forkerte oplysninger om dig…

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Borgmester Lauritzens svar på Hertigs spørgsmål

  Drømmer jeg, eller er jeg vågen?   Nedenfor følger et stykke absurd teater. Hvem har magten, det formelt valgte byråd med dets borgmester i spidsen, eller er det forvaltningen? Er det orkestret, der dirigerer orkestret, eller er det orkestret, der tvinger dirigenten til at følge orkestret? Det er spørgsmålet i denne artikel. Jeg har ladet mig fortælle en historie…

sten i vand

Funktionsevnemetoden. Skema og håndbog

Funktionsevne: skema og håndbog Navnlig i sager om sygedagpenge, pension, kontanthjælp, ressourceforløb og revalidering bør metoden have været anvendt og skemaet være udfyldt. Dele af det kan genbriges til udfyldelse af skemaet “Forberedelse til møde i Rehabiliteringsteamet, første del.”   Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne-metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag…

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Hertig: Ny ‘borgerrådgiver’ i Sønderborg Kommune

Det er derfor helt afgørende, at der værnes om borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen, og at sagsbehandlingens kvalitet forbedres i en sådan grad, at borgerne kan føle sig trygge, når kommunerne træffer afgørelser, der griber væsentligt ind i deres liv. Justitias Rapport om Borgerrådgivere 2020 “Når kommunen ikke vil, så vil jeg” Sådan siger folkepensionist og cand. scient. pol.…