Byrådssekretariatet svarer Hertig

Byrådssekretariatet svarer – ikke borgmesteren – således:

 

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Dirigentklokke, Sømderborg Byråd

Her har du byrådssekretariatets udtalelse

Byrådssekretariatet skriver: (læs MH’s kommentarer ved at klikke på linkene)

(svaret her er plukket fra Sønderborg Nyt og ikke til mig)

 

Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden 2020.

I forhold til Mikael Hertigs beskrivelse af sin kommende funktioner er det vores vurdering, at der ikke er tale om en tilsvarende funktion1Jeg er enig i, at en person uden ansættelsesforhold og loyalitet overfor forvaltningen er anderledes stillet end en fastansat. Jeg vil senere udførligt redegøre for forskellen, men derimod en privatpraktiserende – om end han gør det pro bono – sagsbehandler/partsrepræsentant. Dette er ikke unormalt, at borgere får hjælp fra andre til at enten varetage deres sag eller bistå dem ved sagsbehandlingen eller en eventuel klage, skriver Byrådssekretariatet.

Der er dog væsentligt forskelle i den funktion, som Mikael Hertig beskriver han vil varetage og den funktion, som Borgerrådgiveren ved Sønderborg Kommune varetager.

Sønderborg Kommunes borgerrådgiver har ikke mulighed for at indtræde som partsrepræsentant2Nej, det er en væsentlig begrænsning for den kommunale borgerrådgiver. Derimod har Borgerrådgiveren mulighed for at hjælpe med at ’oversætte’ afgørelser fra kommunens forvaltninger, hvis borgeren har svært ved at forstå disse3Den mulighed har jeg også, eller Borgerrådgiveren kan fungere som vejviser rundt i kommunens forskellige forvaltninger og afdelinger samt indgå i en mægling mellem borger og en afdeling, samt hjælpe borgeren med at få nedfældet og afsendt en klage4Den mulighed har jeg også.

I forhold til Mikael Hertigs bemærkning om, at Sønderborg Kommune har sjoflet ordningen må det stå for hans regning5Det gør den også. Men at lade en så væsentlig funktion stå vakant i lange perioder viser, at man ikke fx. vil ansætte en vikar.. Det er korrekt, at stillingen blev vakant i sommeren 2020. Dette skyldtes at den daværende borgerrådgiver havde fået nyt arbejde. Stillingen blev genbesat 1. juni 2021 efter at den havde været i genopslag. Den nuværende borgerrådgiver har rigtigt nok været på orlov, hvilket hun – ligesom kommunens øvrige medarbejdere – har ret til bl.a. i forbindelse med barsel. Når stillingen ikke er genbesat i orlovsperioderne skyldes det, at vi har vurderet, at det ikke ville være muligt at få en tilstrækkelig kompetent vikar ansat. 6Byrådssekretariatet skriver: Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden 2020. I forhold til Mikael Hertigs beskrivelse af sin kommende funktioner er det vores vurdering, at der ikke er tale om en tilsvarende funktion, men derimod en privatpraktiserende – om end han gør det pro bono – sagsbehandler/partsrepræsentant. Dette er ikke unormalt, at borgere får hjælp fra andre til at enten varetage deres sag eller bistå dem ved sagsbehandlingen eller en eventuel klage, skriver Byrådssekretariatet. Der er dog væsentligt forskelle i den funktion, som Mikael Hertig beskriver han vil varetage og den funktion, som Borgerrådgiveren ved Sønderborg Kommune varetager. Sønderborg Kommunes borgerrådgiver har ikke mulighed for at indtræde som partsrepræsentant. Derimod har Borgerrådgiveren mulighed for at hjælpe med at ’oversætte’ afgørelser fra kommunens forvaltninger, hvis borgeren har svært ved at forstå disse, eller Borgerrådgiveren kan fungere som vejviser rundt i kommunens forskellige forvaltninger og afdelinger samt indgå i en mægling mellem borger og en afdeling, samt hjælpe borgeren med at få nedfældet og afsendt en klage. I forhold til Mikael Hertigs bemærkning om, at Sønderborg Kommune har sjoflet ordningen må det stå for hans regning. Det er korrekt, at stillingen blev vakant i sommeren 2020. Dette skyldtes at den daværende borgerrådgiver havde fået nyt arbejde. Stillingen blev genbesat 1. juni 2021 efter at den havde været i genopslag. Den nuværende borgerrådgiver har rigtigt nok været på orlov, hvilket hun – ligesom kommunens øvrige medarbejdere – har ret til bl.a. i forbindelse med barsel. Når stillingen ikke er genbesat i orlovsperioderne skyldes det, at vi har vurderet, at det ikke ville være muligt at få en tilstrækkelig kompetent vikar ansat. Stillingen kræver et indgående indblik i den kommunale forvaltning at kunne varetage hvervet som Borgerrådgiver, ligesom man skal kunne arbejde fuldstændigt selvstændigt, da der ikke er instruktionsbeføjelser fra den øvrige forvaltning overfor Borgerrådgiveren, der skal fungere uafhængigt. 6Det er jo den samme fordel, jeg har. Og som fuldt uddannet i offentlig ret, med speiale i kommunalret , socialret og forvaltningsret kan det vek få an?Netop grundet denne uafhængighed har vi samtidig vurderet, at det heller ikke ville være muligt at bruge en anden ansat i funktionen i orlovsperioderne. Det, at Sønderborg Kommune ikke har haft en Borgerrådgiver, har dog ikke samtidig betydet, at borgerne ikke har kunne få hjælp til fx forståelse af afgørelser mv. Denne opgave bliver i høj grad varetaget i de enkelte afdelinger ligesom man også her vil kunne indgive klager enten mundtligt eller skriftligt således som man altid har kunnet 7Men de modsatte interesser mellem borger og forvaltning indebærer, at det kan være svært at hjælpe borgeren i konflikt med kommunen. Det er jo derfor, man har en borgerrådgiver i det hele taget?

 

 

Stillingen kræver et indgående indblik i den kommunale forvaltning at kunne varetage hvervet som Borgerrådgiver, ligesom man skal kunne arbejde fuldstændigt selvstændigt, da der ikke er instruktionsbeføjelser fra den øvrige forvaltning overfor Borgerrådgiveren, der skal fungere uafhængigt. Netop grundet denne uafhængighed har vi samtidig vurderet, at det heller ikke ville være muligt at bruge en anden ansat i funktionen i orlovsperioderne.

Det, at Sønderborg Kommune ikke har haft en Borgerrådgiver, har dog ikke samtidig betydet, at borgerne ikke har kunne få hjælp til fx forståelse af afgørelser mv. Denne opgave bliver i høj grad varetaget i de enkelte afdelinger ligesom man også her vil kunne indgive klager enten mundtligt eller skriftligt således som man altid har kunne.8Byrådssekretariatets vurdering er, at alle afgørelser er fejlfrie. Derfor handler fremstillingen mest om at forklare borgeren om, hvorfdr afgørelsen er rigtig. Hvis det altid var sådan, hvorfor så have en borgerrådgiver?

Mikael Hertigs kommentar:

Formelt set svarer Byrådssekretariatet på Borgmesterens og Økonomiudvalgets vegne. Det er fair nok, at sekretariatet ser sig selv i en forsvarsposition. Men det er jo trods alt en del af problemet og ikke en del af løsningen. For hvad mener Erik Lauritzen og byrådet?

En del af min kritik overfor Byrådet angår magt- og kompetencefor-holdet mellem borgmester og forvaltning. Når Erik Lauritzen nu har overladet diskussionen til Byrådssekretariatet, og når byrådssekretariatet under borgmesteren vedgår, at man ikke ønsker en jurist ansat, og at det er i orden, at stillingen har været vakant i lange perioder, så kommer jeg i tvivl om, hvilken holdning Lauritzen selv har haft her – om nogen.

Det er og bliver byrådet, der har forvaltningen og ikke omvendt.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *