Tag: borgmester

En sønder(borg)lemmende historie

  Denne artikel er tillempet en slags “videnskabelig” form. Til forskel fra rigtige videnskabelige artikler er der fyldt op med til tider lange citater. Det skyldes det hensyn, at  den kreds, artiklen er rettet imod, ingen adgang har til videnskabelige institutioners biblioteker. Dermed har læseren ingen god mulighed for i første omgang at checke de henvisninger og informationer. Det er…

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Byrådssekretariatet svarer Hertig

Byrådssekretariatet svarer – ikke borgmesteren – således:   Her har du byrådssekretariatets udtalelse ” Byrådssekretariatet skriver: (læs MH’s kommentarer ved at klikke på linkene) (svaret her er plukket fra Sønderborg Nyt og ikke til mig)   Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden…

Officielt portrætfoto af Erik Lauritzen

Meddelelsen borgerne i Sønderborg ikke må få

Sønderborg, 31. marts 2021     Kære borgmester Erik Lauritzen! Her har du vejledningen, borgeren ikke må få: ” Berigtigelse   Sønderborg Kommune har pligt til, at alle afgørelser træffes på ert sandfærdigt grundlag. Detrfor har både du og forvaltningen en fælles interesse i, at forkerte eller falske oplysninger rettes til rigtige og sande.. Fremgangsmåden, hvor forkerte oplysninger om dig…