Kategori: borgerrådgiver

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Byrådssekretariatet svarer Hertig

Byrådssekretariatet svarer – ikke borgmesteren – således:   Her har du byrådssekretariatets udtalelse ” Byrådssekretariatet skriver: (læs MH’s kommentarer ved at klikke på linkene) (svaret her er plukket fra Sønderborg Nyt og ikke til mig)   Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden…

sten i vand

Funktionsevnemetoden. Skema og håndbog

Funktionsevne: skema og håndbog Navnlig i sager om sygedagpenge, pension, kontanthjælp, ressourceforløb og revalidering bør metoden have været anvendt og skemaet være udfyldt. Dele af det kan genbriges til udfyldelse af skemaet “Forberedelse til møde i Rehabiliteringsteamet, første del.”   Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne-metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag…

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Hertig: Ny ‘borgerrådgiver’ i Sønderborg Kommune

Det er derfor helt afgørende, at der værnes om borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen, og at sagsbehandlingens kvalitet forbedres i en sådan grad, at borgerne kan føle sig trygge, når kommunerne træffer afgørelser, der griber væsentligt ind i deres liv. Justitias Rapport om Borgerrådgivere 2020 “Når kommunen ikke vil, så vil jeg” Sådan siger folkepensionist og cand. scient. pol.…