Kategori: Barnets Lov

Barn sidder på jorden med en bamse ved siden af

Bisidder til børn, partsrepræsentant, inhabilitet

Plejeforældre kan ikke være være bisiddere  i deres plejebørns sag,   ( Connie Bronnée) “Det er børnene selv der bestemmer bisidder, men der bør være tungtvejende grunde til at det kan være pl fam netop for at undgå loyalitetskonflikt i barnet” Lovbestemmelser Barnets Lov: § 6. Et barn eller en ung, hvis sag behandles efter denne lov, har på ethvert tidspunkt…

Mor og tumlingsbarn

Fars og mors breve til deres børn

Her er det tanken, at de breve, de biologiske forældre og bedsteforældre sender til deres børn, gerne med navne og billeder kan blive lagt op denne side her er åben for alle, men indeholder instrukser til de forældre, der hver især vil åbne en side med breve til deres børn. For at kunne lægge sådanne egne sider ind, bliver siden…

Billede af bygningerne på Gl. Torv i København, hvor Folketingets Ombudsmandens kontorer er beliggende

Datatilsynets afgørelse om SSI’s opfyldelse af Oplysningspligten

  Statens Serum Instituts opfyldelse af oplysningspligten Dato: 02-02-2023     Artiklen her er en næsten uredigeret (ingen sletninger, ændringer eller udeladelser, men kommentarer, fremhævelser) , og der er indsat overskrifter. Mikael Hertig maj 2023 Afgørelse Offentlige myndigheder Tilsyn / egendriftssag Behandlet af Datarådet Følsomme oplysninger Oplysningspligt Statens Serum Institut kan ikke undlade at opfylde sin oplysningspligt med henvisning til,…

Blyant og udfyldning med bekræftelse eller forkastelse (grønt v og rødt eks)

Berigtiger kommunerne? En undersøgelse siger nej

        Berigtiger kommunerne? Undersøgelse og konklusion       Af Mikael Hertig * cand. scient. pol., Sønderborg   Artiklen kan downloades som pdf Hertig2023BerigtigerKommunerne Resumé     Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er bindende dansk lov. Efter en fundamental bestemmelse (artikel 16) har et hvilket som helst menneske altid ret til at udfordre sandhedsværdien om registrerede påstande om sig selv.…

Foto af Pernille Rosenkrant Thril

Optisk bedrag og Barnets Lov

Den forvredne virkelighedsbeskrivelse?   Mikael Hertig er privat seniorforsker og medlem af Alternativet Optisk bedrag og vildledning i forbindelse med  BARNETS LOV I disse dage vedtager Folketinget “Barnets Lov”. Som politisk interesseret igennem årene, som forhenværende embedsmand og som  privat seniorforsker er jeg overrasket over de almindelige fremstillinger, som folketingets medlemmer og regeringen præsterer. Dokumentationen for de mest centrale påstande savnes.…