Optisk bedrag og Barnets Lov

Den forvredne virkelighedsbeskrivelse?

Mikael Hertig, siddende

Mikael Hertig.         Cand. scient. pol.

 

Mikael Hertig er privat seniorforsker og medlem af Alternativet

Optisk bedrag og vildledning i forbindelse med  BARNETS LOV

I disse dage vedtager Folketinget “Barnets Lov”. Som politisk interesseret igennem årene, som forhenværende embedsmand og som  privat seniorforsker er jeg overrasket over de almindelige fremstillinger, som folketingets medlemmer og regeringen præsterer.

Dokumentationen for de mest centrale påstande savnes. Her præsenterer jeg  min fremstilling og sammenholder den med nogle af de påstande, ministeren fremfører.

Foto af Pernille Rosenkrant Thril

Pernille Rosenkrantz-Theil M Hald foto

I dag er pligten til underretning i serviceloven i praktisk taget alle tilfælde grundlaget for anbringelser udenfor hjemmet. Man kan også sige det sådan, at hvor der ingen underretninger foreligger, sker der ingen underretninger. Underretningspligten er opdelt i en almindelig underretningspligt, der gælder alle, der har observeret noget mistænkeligt, der kan give anledning til “bekymring” for et barns trivsel set sammen med dets forældre– og en skærpet underretningspligt for professionelle. §§ 154-156 i den nuværende servicelov..Der er underretninger om 6, 7 %  (her for god ordens skyld  oprundet til 7 %) af alle børn i alderen fra 0 til 17. Det viser en enkel sammenstilling på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Det er interessant, fordi der altså er 93 % af alle børn, der ikke kommer i kontakt med familieforvaltningernes sagsbehandling. Mig bekendt findes der ingen systematiske sammenligninger mellem gruppen af familier og børn, der rammes af underretninger, og de 93 %, der er udenfor underretningssystemet livet igennem.

Ved førstebehandlingen af Barnets Lov i april måned 2023 var der ingen, der tog dette tema op.  Som det skal vise sig i denne artikel: Tværtimod.

Det er bemærkelsesværdigt, fordi de 7 % er meget velbelyste, de er sagsbehandlede i det kommunale sysem.
LagkGEDIAGREM BARNET LOV viser at det er blandt de 7 %, børnene anbringes

Barnets lov figur 1

Intentionerne bag barnets lov bygger på den mest besynderlige fejl i dansk politik i årevis.
Det handler om anbringelser udenfor hjemmet (mange kalder dem tvangsfjernelser).
Ingen anbringelse uden underretning. Underretningssystemet er kilden til alle anbringelser.
Der er kun underretninger om 7 % af alle børn mellem 0 og 17 år.

Af dem anbringes lige omkring 1 %.

Simpelt lagkagediagram der biser forholdet mellem underrettede og anbragte

Figur 2

 

DE 93 % KENDER DE KOMMUNALE FAMILIEFORVALTNINGER INTET TIL

 

 

Pernille RT skriver så på sin fbside:

“Der anbringes omtrent 1%. Mens ca. dobbelt så mange – nemlig ca. 2 % af en årgang – udsættes for grove seksuelle overgreb i form af voldtægt begået af forældre eller værger. Mere end 10% har en forældre med et misbrug.9 % af alle børn udsættes ikke bare for vold, men for grov vold derhjemme. Kun 1 % bliver anbragt.”

Men der er kun underretninger om 7 % af alle børn. Kommunernes familieafdelinger kender intet til de 93 %. mens de har endevendt de 7 % rigtig grundigt.

Hele debatten i folketinget anviste stort set udelukkende  forældrenes vold, incest, og misbrug som de typiske årsager til anbringelsen. Disse årsager udgør  i henhold til Danmarks Statistik kun  11,7 % af alle anbringelser.  De 11,7 %  af de  7% (børn med underretninger ) udgør således omkring 0,8 % af alle børn. 

De meget bløde vurderinger, der bare synes, forældrene er uegnede på en eller anden måde, herunder eksempelvis lav intelligens, fylder derimod 43 %. Her er der ikke misbrug, ikke vold, ikke incest. Ifølge de grunde, de pågældende kommuner selv har indberettet til Danmarks Statistik.

Stort statistisk mismatch

Barnets Lov bliver indrettet, så det stadigvæk er de 7 %, der skal tvangsfjernes flere fra, mens der konsekvent bliver set bort fra andre børn, der mistrives ifølge PRT’ s egne angivelser.

De, der har fået røven på komedie, mens deres sager blev endevendt, skal have flere klask i numsen. Hvordan vil ministeren inddrage de 93 % uden underretninger i Barnets Lov, som slet ikke er inde i opmærksomhedsfeltet, og som heller ikke kommer det?

Vil hun bare tvangsfjerne fra de 7%, hvis sager er undersøgt? De sager er jo gennemlyst i forvejen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *