Måned: juli 2023

Anmeldelse af en kronik: Retsstatens stadige forfald

Tak til Tænketanken Justitia og ikke mindst Birgitte Arent Eiriksson Dette er en personlig kommentar, inspireret af Justitias utrættelige arbejde. Birgitte Arent Eiriksson er ikke hvem som helst. Hun er direktør for Tænketanken Justitia, som ene i ørkenen i årevis har italesat og beskrevet rigets sørgelige tilstand, når det handler om retssikkerhed. Retsstaten ligner den bro ved Genua, der skvattede…

Vand og sten Alssund

Svigter kommunerne traumatiserede udlændinge

      Svigtes traumatiserede flygtninge? Spørgsmål om svigt i kommunal sagsbehandling af Mikael Hertig 11. juli 2023 Flygtninge, kommuner, jura, sagsbehandling, PTSD, Traumer * Cand.scient.pol., Sønderborg 1. Resumé Denne artikel antyder med afsæt i én konkret sag og en mundtlig oplysning fra ét rehabiliteringscenter, at mange kommuner ikke overholder deres retlige forpligtelse til at visitere traumatiserede flygtninge efter deres…