Måned: marts 2023

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Byrådssekretariatet svarer Hertig

Byrådssekretariatet svarer – ikke borgmesteren – således:   Her har du byrådssekretariatets udtalelse ” Byrådssekretariatet skriver: (læs MH’s kommentarer ved at klikke på linkene) (svaret her er plukket fra Sønderborg Nyt og ikke til mig)   Vi har noteret os, at Mikael Hertig dels fremadrettet vil varetage funktionen som Borgerrådgiver – og også at Sønderborg Kommune har ’sjoflet’ ordningen siden…

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Spørgsmål til Ombudsmanden

  Jeg har 31. marts sendt dette spørgsmål til Folketingets Ombudsmand. Se de andre artikler om berigtigelse. https://www.hjemmel.com/meddelelsen-borgerne-i-sonderborg-ikke-ma-fa    https://www.hjemmel.com/borgmester-lauritzens-svar-pa-hertigs-sporgsmal Man må regne med, at der nok tidligst kommer et svat til efteråret.     Jeg har fulgt op på den juridiske side af sagen om berigtigelse ved at skrive således til Folketingets Ombudsmanden Folketingets Ombudsmand Gl. Torv København K sendes…

Officielt portrætfoto af Erik Lauritzen

Meddelelsen borgerne i Sønderborg ikke må få

Sønderborg, 31. marts 2021     Kære borgmester Erik Lauritzen! Her har du vejledningen, borgeren ikke må få: ” Berigtigelse   Sønderborg Kommune har pligt til, at alle afgørelser træffes på ert sandfærdigt grundlag. Detrfor har både du og forvaltningen en fælles interesse i, at forkerte eller falske oplysninger rettes til rigtige og sande.. Fremgangsmåden, hvor forkerte oplysninger om dig…

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Borgmester Lauritzens svar på Hertigs spørgsmål

  Drømmer jeg, eller er jeg vågen?   Nedenfor følger et stykke absurd teater. Hvem har magten, det formelt valgte byråd med dets borgmester i spidsen, eller er det forvaltningen? Er det orkestret, der dirigerer orkestret, eller er det orkestret, der tvinger dirigenten til at følge orkestret? Det er spørgsmålet i denne artikel. Jeg har ladet mig fortælle en historie…

sten i vand

Funktionsevnemetoden. Skema og håndbog

Funktionsevne: skema og håndbog Navnlig i sager om sygedagpenge, pension, kontanthjælp, ressourceforløb og revalidering bør metoden have været anvendt og skemaet være udfyldt. Dele af det kan genbriges til udfyldelse af skemaet “Forberedelse til møde i Rehabiliteringsteamet, første del.”   Kan læses her som pdf. Funktionsevnemetoden2 Funktionsevne-metoden Håndbog i metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag…

sten i vand

Børnefaglig Undersøgelse BFU

Artiklen er oprettet af Mikael Hertig 26. marts 2023 Socialstyrelsen skriver. Læs fodnoterne ved at klikke på dem     Serviceloven § 50: § 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en…

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Hertig: Ny ‘borgerrådgiver’ i Sønderborg Kommune

Det er derfor helt afgørende, at der værnes om borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen, og at sagsbehandlingens kvalitet forbedres i en sådan grad, at borgerne kan føle sig trygge, når kommunerne træffer afgørelser, der griber væsentligt ind i deres liv. Justitias Rapport om Borgerrådgivere 2020 “Når kommunen ikke vil, så vil jeg” Sådan siger folkepensionist og cand. scient. pol.…

APA- skrivestandard for artikler til videnskabelige tidsskrifter

Det internationale psykologforbund APA har introduceret en skrivestandard for videnskabelige artikler eller artikler, der overholder en række systematiske, skematiske og grafiske regler. Idealtypen for videnskabelige artikler er trykte tidsskrifter, så derfor skal du have en pdf- eller wordversion i baghovedet, når du skriver din artikel. Men der er også andre regler, først og fremmest for regerencer, citater og noter. Derfor…