“Anbringelsesret” redigerede artikler med varig værdi

 

 

Teksatskilt Anbringelksesret

Anbringelsesret

Nyt digitalt tidsskrift er på vej.

Emne ord: tvangsfjernelse, anbringelse, børn, socialret, udviklingspsykologi

 

Der er behov for et nyt tidsskrift der ser på det, mange lidt skævt kalder “tvangsfjernelser”. Derfor er en række skrivende og erfarne personer med faglig  indsigt med relevans for dette område ved at blive indbudt til at skrive med.

Artiklerne vil blive “redigeret”. Det vil sige gennemset af en anden “redaktør”.  Vi ønsker at udgive artikler af blivende værdi, og derfor er det godt, at der er en proces fra kladde til færdig artikel. Meningen er ikke, at der skal ske en dyb fagfællebedømmelse, men at artiklerne skal kunne læses og forstås. Og de skal falde inden for emnet.

Selv om titlen er “Anbringelsesret”, skal emnet forstås bredt med fokus på anbringelsespraksis: Psykologi, sociologi, antropologi, psykiatri osv er alle ikke-juridiske discipliner, hvor viden og tværfagligt input i høj grad er relevant. Jura har sin egen mere eller mindre logiske metode, men emnet her skal ses i en tværfaglig kontekst. Love og regler (principper og teori) møder en administrativ praksis. Også retspolitik, politik og administration er naturligvis relevante.

Kløften mellem borgerrettigheder på den ene side og administrativ praksis hele systemet igennem forekommer mange af os uoverstigelig. Derfor er der også et politisk sigte med artiklerne.,

I

 

 

.I

Artikelformater:

Alle artikler forsynes med titel, evt undertitel og mindst 5 emneord

 

1: Lang artikel, I(svarende til 8-40 a 4 sider)

 

Svarer i længde til en videnskabelig artikel. Sproget må gerne ramme en bredere gruppe, Gerne lidt lettere læst.

1 Den lange artikel skal opbygges, så konklusion/pointe står i et let læst udgave på højst 200 ord.

2 Dernæst følger koncept/ide/probvlemformulering. Kært barn har mange navne). Hvad drejer det her sig om, og hvilke spørgsmål skal søges besvaret i de kommende næste afsnit-.

3 Det tilrådes, at skrive et metodeafsni. Det kan springes over, hvis forfatteren ikke anser det for nødvendigt.

4. Diskussion

5 Konklusion

6 Litteratur

Der er mulighed for at indsætte slutnoter.

 

Artiklerne skrives i dette her format. Billeder og  grafiske diagrammer samt tabeller er velkomne i teksten

 

2: Essay – lang eller kort kronik

Essayet svarer til en artikel med mindst en aviskroniks længde, men må gerne fylde op til det dobbelte.

1: Rammende orverskrift, gerne med en underrubrik.
Husk emneord,

2: Pointen

3 Problemet

4 Behandling

5 Diskussion

 

Gerne billeder og så videre.
Gerne litteraturhenvisning

Der er – ligesom for alle artikler – mulighed for at indsætte slutnoter

 

 

3 Kommentar – mindre end en kronik

God titel, emneord. Fri fremstilling., Pointe og diskussion

Må gerne være ultrakort, men skal kunne stå alene.

 

4 Anmeldelse:
Titel, emneord, henvisning

Anmeldelse er et ret frit format, Både videnskabelige artikler, film, radio 24, osv. kan anmeldes.

Frit format

 

 

__________________________________________________________________________________