Kategori: Forvaltningsret

Billede af "moderne" teefon med telefonrør og tastatur. Røret i hånden

Må borgere ringe til statslige myndigheder?

Det er umuligt at ringe til en del statslig styrelser Efter forvaltningsloven skal borgeren have den vejledning, der passer bedst til vedkommende. Det står i forvaltningslovens § 7, stk. 1. Både Ombudsmanden og Vejledningen til Forvaltningsloven fastslår, at myndigheden skal skønne over, hvilken form vejledningen skal have, tilpasset den enkelte borgers væremåde og behov. Se her:(Vejledning til Forvaltningsloven, punkt 29…

Vand og sten Alssund

Om Retssikkerhedsloven: Retssikkerhedskommissionens Betænkning

      Retssikkerhedskommissionens betænkning (om Retssikkerhedsloven) kan også downloades som pdf RetssikkerhedskommissionensBetænlningRetsiikkerhedsloven Betænkning nr. 1428 København 2003 En betænkning er som retskilde et forarbejde til loven og dermed. en motiverende uddybning til lovens ordlyd. I tilfælde af tvivl bør man bla. gå til denne retskilde.   Resumé Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft…

Blyant og udfyldning med bekræftelse eller forkastelse (grønt v og rødt eks)

Sag om boligstøtte

   Kommune Borgerservice Sønderborg, 30. august 2023 Klage over afgørelse om tilbagebetaling af indskudslån. Jeg har i dag som partsrepræsentant for modtaget en afgørelse fra Borgerservice om, at hun nu skal til at tilbagebetale indskudslånet til hendes bolig. Boligstøttelovens bestemmelse i § 58 tilsiger, at sådan tilbagebetaling skal påbegyndes efter 5 år, så det ligner jo ren rutine. Imidlertid burde…

Vejledning til boligstøtteloven

VEJ nr 103 af 23/10/2002           Vejledning til Boligstøtteloven VEJ nr 103 af 23/10/2002 Hentet 30 aug 2023 VEJ nr 103 af 23/10/2002 Beskæftigelsesministeriet Boligstøttevejledningen Yderligere oplysninger Vis/skjul Yderligere oplysninger Denne vejledning er hentet af Mikael Hertig 30. august 2023 fra retsinformation.dk Den kan blive udstyret med fodnoter og kommentarer. Disse er fortolkninger og ikke autoritative…

Spor og sne

Justitsministeriets Vejledning om Forvaltningsloven

Du kan downloade Vejledning om forvaltningsloven her: (pdf) VejledningOMForvaltningslovenJustitsm VEJ nr 11740 af 04/12/1986 Justitsministeriet Yderligere oplysningerVis/skjul Yderligere oplysninger Vejledning om forvaltningsloven   Punkt Side I. INDLEDNING. 1 – 4 5 II. LOVENS ANVENDELSESOMRÅDE. 5 – 11 7 Hvilke myndigheder omfattes af loven? 5 – 9 7 Hvilke sager omfattes af loven? 10 – 11 8 III. REGLERNE OM INHABILITET.…

Anmeldelse af en kronik: Retsstatens stadige forfald

Tak til Tænketanken Justitia og ikke mindst Birgitte Arent Eiriksson Dette er en personlig kommentar, inspireret af Justitias utrættelige arbejde. Birgitte Arent Eiriksson er ikke hvem som helst. Hun er direktør for Tænketanken Justitia, som ene i ørkenen i årevis har italesat og beskrevet rigets sørgelige tilstand, når det handler om retssikkerhed. Retsstaten ligner den bro ved Genua, der skvattede…

Vand og sten Alssund

Svigter kommunerne traumatiserede udlændinge

      Svigtes traumatiserede flygtninge? Spørgsmål om svigt i kommunal sagsbehandling af Mikael Hertig 11. juli 2023 Flygtninge, kommuner, jura, sagsbehandling, PTSD, Traumer * Cand.scient.pol., Sønderborg 1. Resumé Denne artikel antyder med afsæt i én konkret sag og en mundtlig oplysning fra ét rehabiliteringscenter, at mange kommuner ikke overholder deres retlige forpligtelse til at visitere traumatiserede flygtninge efter deres…

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Politisk magtfordrejning – et nyt begreb

      Politisk magtfordrejning Når overmagten systematisk svigter Politisk magtfordrejning Når myndighederne systematisk svigter Artiklen kan downloades som pdf her. Politiskmagtfordrejning Resumé Denne artikel introducerer et nyt begreb, Politisk Magtfordrejning. Politisk Magtfordrejning beskriver det fænomen, hvor individernes rettigheder i strid med grundlov og menneskerettigheder systematisk tilsidesættes af et samlet politisk-administativt offentligt system. Det er karakteristisk, at det ikke er…