Tag: selvinkriminering

Vand og sten Alssund

Om Retssikkerhedsloven: Retssikkerhedskommissionens Betænkning

      Retssikkerhedskommissionens betænkning (om Retssikkerhedsloven) kan også downloades som pdf RetssikkerhedskommissionensBetænlningRetsiikkerhedsloven Betænkning nr. 1428 København 2003 En betænkning er som retskilde et forarbejde til loven og dermed. en motiverende uddybning til lovens ordlyd. I tilfælde af tvivl bør man bla. gå til denne retskilde.   Resumé Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft…

Vand og sten Alssund

Svigter kommunerne traumatiserede udlændinge

      Svigtes traumatiserede flygtninge? Spørgsmål om svigt i kommunal sagsbehandling af Mikael Hertig 11. juli 2023 Flygtninge, kommuner, jura, sagsbehandling, PTSD, Traumer * Cand.scient.pol., Sønderborg 1. Resumé Denne artikel antyder med afsæt i én konkret sag og en mundtlig oplysning fra ét rehabiliteringscenter, at mange kommuner ikke overholder deres retlige forpligtelse til at visitere traumatiserede flygtninge efter deres…

Billede af bygningerne på Gl. Torv i København, hvor Folketingets Ombudsmandens kontorer er beliggende

Ombudsmanden om retssikkerhed ved socialt bedrageri

  Ombudsmanden om Socialt Bedrageri   Nedenstående artikel er hentet fra Ombudsmandens Hjemmeside 11. maj 2023 Teksten er uforandret, men fremhævninger og fodnoter er indføjet af Mikael Hertig Ombudsmandens artikel er fra 2012-2013, men skønnes ikke at være forældet.   Artiklens tekst: ” I 2012 og 2013 har bekæmpelse af socialt bedrageri fyldt en del i medierne og i myndighedernes…