Tag: følsomme persondata

Grumset gryde med pærevælling (alletiders kogebog)

Pressen og dårligt sprog som invasiv art: Væk med “personfølsomme data”

Sig efter mig: “Persondata”  om alle data, der kan henføres til personer, og “Følsomme persondata”om diskriminerende oplysninger,  helbredsoplysninger og oplysninger om straf og kriminalitet, der kan henføres til personer. Dårligt sprog: Pærevælling   Journalister og andre halvstuderede røvere har bemægtiget sig sproget. Og hvad de ikke altid lige har forstået, bliver så til det, der kommunikeres. Det bliver til horder…