Tag: adgang til hjemmet

I dette lidt idylliserede billede ses en sagsnehandler, der er kommet ind i stuen

Barnets Lov. Sagsbehandlers adgang til borgerens hjem.

    Er boligen virkelig ukrænkelig?   Udgangspunktet er, at den private bolig er borgerens hjem, og at det er dig, borgeren, der bestemmer, hvem der har ret til at komme over din dørtærskel. Men der findes i lovgivningen masser af eksempler på, at myndigheder kan brase ind alligevel. Sådanne hjemler var der i familiesagerne i serviceloven, og de er…