Tag: sigtets rettigheder

Billede af bygningerne på Gl. Torv i København, hvor Folketingets Ombudsmandens kontorer er beliggende

Ombudsmanden om retssikkerhed ved socialt bedrageri

  Ombudsmanden om Socialt Bedrageri   Nedenstående artikel er hentet fra Ombudsmandens Hjemmeside 11. maj 2023 Teksten er uforandret, men fremhævninger og fodnoter er indføjet af Mikael Hertig Ombudsmandens artikel er fra 2012-2013, men skønnes ikke at være forældet.   Artiklens tekst: ” I 2012 og 2013 har bekæmpelse af socialt bedrageri fyldt en del i medierne og i myndighedernes…