Tag: flygtning

Street Art Pige skriver på mur så Peace bliver til Please ved at sætte L mellem P og E og ændre Ctil S

FN’s Flygtningekonvention

    FNs Flygtningekonvention       Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2) (* 3) (* 4)     (Flygtningekonventionen) Ved kgl. resolution af 17. november 1952 har Danmark ratificeret ovennævnte konvention, hvis tekst lyder som følger:     KONVENTION OM FLYGTNINGES RETSSTILLING    …

Vand og sten Alssund

Svigter kommunerne traumatiserede udlændinge

      Svigtes traumatiserede flygtninge? Spørgsmål om svigt i kommunal sagsbehandling af Mikael Hertig 11. juli 2023 Flygtninge, kommuner, jura, sagsbehandling, PTSD, Traumer * Cand.scient.pol., Sønderborg 1. Resumé Denne artikel antyder med afsæt i én konkret sag og en mundtlig oplysning fra ét rehabiliteringscenter, at mange kommuner ikke overholder deres retlige forpligtelse til at visitere traumatiserede flygtninge efter deres…