Tag: Tvangsindgreb udenfor Retsplejen

Vand og sten Alssund

Om Retssikkerhedsloven: Retssikkerhedskommissionens Betænkning

      Retssikkerhedskommissionens betænkning (om Retssikkerhedsloven) kan også downloades som pdf RetssikkerhedskommissionensBetænlningRetsiikkerhedsloven Betænkning nr. 1428 København 2003 En betænkning er som retskilde et forarbejde til loven og dermed. en motiverende uddybning til lovens ordlyd. I tilfælde af tvivl bør man bla. gå til denne retskilde.   Resumé Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft…