Tag: EU-domstolen

Skilt med tekst "Datatilsynet"

Indsigt i logfiler: Nu kan du få indsigt i logfiler

      Det har hidtil været umuligt  at få indsigt i offentlige myndigheders logfiler. (Logfilen registrerer alle hændelser i tidsfølge: Hvem har gjort hvad og hvornår, hvem har været inde og kigge etc. ) Men en dom fra EU-domstolen har afgørende ændret på denne retstilstand. Nu kan en borger med ret til indsigt efter forvaltningsloven få indsigt i hvad-delen…